Home IELTS Bloqu IELTS İmtahan Sualları

IELTS imtahanı Listening(Dinləmə), Reading(Oxuma), Writing(Yazma) və  Speaking (Danışma) bölmələrindən ibarətdir. ListeningReadingWriting bölmələri eyni gündə, Speaking bölməsi isə fərqli gündə keçirilir.

IELTS dinləmə mərhələsi 4 hissədən ibarət olub 30 dəqiqə davam edir və 40 sualdan ibarətdir. Hər hissədə 1 səs yazısı dinlənilir və suallar müvafiq olaraq cavablandırılır. Namizədə səs yazıları bitdikdən sonra cavabları cavab vərəqinə köçürməsi üçün əlavə 10 dəqiqə verilir. Bu vaxt ərzində kifayət edir ki, namizəd verdiyi cavablara təkrar baxsın və iki seçim arasında qaldığı suallar barədə yenidən düşünsün.

IELTS oxuma mərhələsində verilən mətnlərin ardıcıllığına görə çətinliyi də artır. Yəni 1-ci mətn digərlərinə nisbətən ən asan olanıdır. 3-cü mətn isə ən çətin hesab olunur.

IELTS yazı mərhələsi İki hissədən ibarətdir və 60 dəqiqə davam edir.

1-ci yazıda namizəd qrafik, cədvəl, diaqram və xəritə kimi visual məlumatı əks etdirən materialı təsvir və izah etməlidir. Prosesin və ya hər hansı trendin – iqtisadi göstəricilərin, sosial sorğu nəticələrinin və s. – mərhələlərini izah etməli, öz sözləri ilə şəkildə görülən məlumatı yazıda əks etdirməlidir. Bu bölmədə şəxsi fikirə yer vermək imtahan balına mənfi təsir edir, çünki namizəddən tələb olunan verilmiş məlumatı olduğu kimi əks etdirməsidir və namizədin özündən hər hansı prosesə səbəb-nəticə göstərməsi, təklif verməsi verilmiş məlumatda öz əksini tapmırsa artıqlıq kimi qiymətləndirilir.

ieltsimtahansuallari

IELTS haqqında tez-tez soruşulan suallar

IELTS – International English Language Testing System( Beynəlxalq İngilis Dili Test Sistemi ) deməkdir.

Bacarıq yoxlanılır: Oxumaq, dinləmək, danışmaq, yazmaq.

Oxumaq, yazmaq və dinləmək testləri eyni gündə keçirilir. Danışıq testi isə həm eyni gündə, həm də digər testlərdən əvvəl/sonra keçirilə bilər.

Xeyr. Oxumaq, yazmaq və dinləmək testləri arasında fasilə yoxdur. Onlar hamısı birlikdə keçirilir və ümumilikdə 2 saat 40 dəqiqə müddətində aralıqsız davam edir.

Xeyr, buna icazə yoxdur. İmtahanın bütün mərhələləri boyu divarda saat olur.

IELTS imtahanına istədiyiniz qədər daxil olmaq şansına sahibsiniz, heç bir limit yoxdur.

İmtahan nəticəniz test tarixinizdən sonrakı 13 gün ərzində sizə göndəriləcəkdir. Bəzi test mərkəzləri ayrıca SMS bildirişləri və nəticələrin online bildirilməsi xidməti də təqdim edir. Yalnız bir nüsxə verildiyi üçün nəticənizi güvənli bir yerdə saxlamağınız məsləhət görülür.

Əvvəlcə “Dinləmə” testini, daha sonra “Oxu” və “Yazı” testlərini əldə edəcəksiniz (bu testlər arasında fasilə yoxdur). “Danışıq” imtahanınız yerli tənzimləmələrdən asılı olaraq ya həmin gün, ya da o gündən yeddi gün əvvəl, və ya iki gün sonra keçiriləcəkdir.

Sınaq günü əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən iştirak etməsəniz, tam ödənişinizi itirəcəksiniz. Bununla birlikdə, test tarixindən sonra 5 gün ərzində tibbi arayış təqdim etsəniz, yerli inzibati xərc çıxılmaqla geri ödəmə alacaqsınız.

IELTS imtahanı yerli tələbatdan asılı olaraq, ayda dörd dəfəyə qədər olmaqla ildə 48 sabit tarixdə keçirilir.

Test mərkəzi növbəti mövcud test tarixində sizə bir test təklif edə bilər.